fbpx
20
December

Vápnik a jeho život

Napísal Zornica do kategórie články
     0votes

V sú?asnej dobe si z výživového h?adiska na mlieku a mlie?nych výrobkoch najviac ceníme jeho vysoký obsah dobre využite?ného vápnika. Vápnik obsiahnutý v mlieku je využite?ný asi z 30%, zatia? ?o z vä?šiny rastlinných zdrojov je využite?nos? iba 5 – 10%.

Vápnik sa nenachádza v mlie?nom tuku, preto je obsah vápnika v nízkotu?nom a plnotu?nom mlieku rovnaký.

Pri príjme vápnika tiež závisí na pomere vápnika a fosforu v strave. V sú?asnej dobe sa príjem fosforu v našej strave výrazne zvýšil a tým sa posunul pomer vápnika a fosforu do oblasti nepriaznivej pre stavbu kostí a zubov. Kyselina fosfore?ná alebo jej soli sú pridávané do radu potravín, napr. do tavených syrov, mäsových výrobkov, do nealkoholických nápojov kolového typu (Coca-cola) a niektorých ?alších. Tieto potraviny by deti a osoby ohrozené osteoporózou mali konzumova? len v obmedzenom množstve.

Denná potreba vápnika je 800 – 1000 mg za de?. Okrem mlie?nych výrobkov sa vápnik vyskytuje aj v ?alších potravinách, napr. brokolici, keli, mandliach, semienkach, orechoch, v lososovi, zaviná?ovi,  sardinkách, v tofu, v rade minerálnych vôd, v nemlie?nych potravinách, ktoré sú obohatené vápnikom. Sardinky je vhodné konzumova? celé, vrátane malých kosti?iek.

Ak chceme prísun vápnika ešte zvýši?, pripravíme si na ve?eru nátierku zo sardiniek a tvarohu. Ve?mi dobrým zdrojom vápnika sú aj orechy, ktoré sa môžu konzumova? samostatne alebo jemne nasekané na posypanie cestovín, tvarohových dezertov s ovocím. Plátky mandlí je možné prida? k pe?enému filé. Filé posypeme syrom a tým získame pokrm priamo “nabitý” vápnikom.

Ve?ké množstvo vápnika je obsiahnuté aj v maku, chia semienkach a v morských riasach.

Vápnik sa lepšie ukladá do kostí, ktoré sú za?ažované. Preto je vhodný dostato?ný pohyb, napr. rýchlejšia chôdza, plávanie, jazda na bicykli a pod. Potraviny s vyšším obsahom vápnika sa odporú?a podáva? hlavne vo ve?erných hodinách, vápnik sa lepšie vstrebáva v noci. Je potrebné ma? na pamäti, že ve?era by nemala by? neskôr ako štyri hodiny pred zaspaním. Pohybom a striedmos?ou v strave ku zdraviu!

A o to nám ide aj po?as Sviatkov. Nech sú Vám š?astné a veselé, plné pohybu.

Zdroj: Pavel Kohout:Mléko – p?ítel nebo nep?ítel


Vytvoriť komentár

Anketa

Kde najčastejšie nakupujete bezlaktózové produkty?

Prihlásenie
Sponzor